De Gentenaar Guy Wollaert schopte het als Chief Technology Officier tot in het directiecomité van Coca-Cola. Sinds vorig jaar is hij terug in België en is hij onder meer actief als mentor van startups. “Het belangrijkste fundament om een mooie carrière op te bouwen is nieuwsgierigheid”, zegt hij. “Wie de zaken in vraag durft blijven stellen en wie bereid is om van alles en iedereen bij te leren, kan heel veel bereiken.”

Door: Geert Degrande – Foto: Luc Gordts

Midden 2015 kwam Guy Wollaert na een carrière van 23 jaar bij frisdrankengigant Coca-Cola die hem onder meer in Singapore en Japan en op de hoofdzetel in Atlanta bracht, terug naar België. Als Chief Technology Officer was hij lid van het directiecomité en was hij voor tal van zaken bevoegd. Nadat hij zichzelf de tijd gaf om uit te kijken naar wat hij in de toekomst zou doen, richtte hij het adviesbedrijf Idea Value Impact op dat onder meer al bij een groot Japans bedrijf een belangrijke opdracht binnenrijfde. Daarnaast is hij ook actief als mentor bij The Birdhouse, de Gentse incubator voor startups. Weinig mensen in België kunnen terugblikken op een carrière als de zijne en nog minder mensen zouden daar zo bescheiden bij blijven. Mede omdat hij tegenwoordig in The Birdhouse met zoveel jonge professionals samenwerkt, is hij goed geplaatst om carrière-advies te geven. “Nieuwsgierigheid is heel belangrijk”, zegt de man die zelf van opleiding architect is. De belangrijkste les die ik aan jongeren kan meegeven, is dan ook “be curious”.

Bedrijven bijstaan

Guy Wollaert trok meteen na zijn architectuurstudies uit ons land weg. Hij ging aan de slag in Zuid-Afrika om vervolgens vanaf 1992 voor de Amerikaanse frisdrankengigant te gaan werken. Hij excuseert zich tijdens ons gesprek meteen voor de vele Engelse termen die nog in zijn woordenschat kruipen. “In mijn gezin zijn we weliswaar altijd Nederlands blijven praten”, zegt hij, “maar als je zo lang professioneel alleen maar Engels hebt gesproken, veeg je dat niet in een handomdraai weg.” Hij geeft ook aan dat het een bijzonder boeiende, maar opslorpende carrière was en dat hij daarom besloot om dit jaar vanuit het hoofdkwartier van Coca-Cola terug te keren naar België om meer tijd bij zijn gezin te kunnen doorbrengen. “Ik besliste om een sabbatical te nemen en daarin aan de slag te gaan als “chief exploration officer”. Het is natuurlijk een knipoog naar het letterwoord CEO en ik wilde ermee aanduiden dat ik na die dertig jaar professionele carrière de tijd nam om op ontdekkingstocht te gaan naar mezelf en naar alle boeiende veranderingen die in de wereld gaande zijn.” Dat leidde dus tot de oprichting van Idea Value Impact en tot een rol als mentor bij The Birdhouse. “Het is een perfecte combinatie om tegelijk bezig te zijn met wat in grote multinationals gebeurt en op te volgen wat er leeft bij de jonge mensen die startups hebben opgericht.”

Meerwaarde zit in innovatie 

Aangezien hij de innovatie bij Coca-Cola in goede banen heeft geleid, is Guy Wollaert, die sinds juli ook deel uitmaakt van de raad van bestuur van Pure Circle, het grootste steviabedrijf ter wereld, altijd bezig geweest met veranderingen en met hun impact op de manier van leven en werken. In eerdere interviews gaf hij al aan dat zijn opleiding als architect er wellicht mee voor gezorgd heeft dat hij in staat bleek om vernieuwing vanuit verschillende invalshoeken te bekijken en dat hij daardoor tijdens zijn professionele loopbaan zo sterk met innovatie begaan is geweest. “Innovatie is nu eenmaal een complex gegeven”, zegt hij. “En al helemaal bij een gigant als Coca-Cola die wereldwijd actief is, een omzet draait van bijna 50 miljard dollar, en meer dan 500 verschillende producten op de markt brengt. Ik heb er altijd op gehamerd hoe belangrijk het is om daar een holistische benadering rond te ontwikkelen. Jonge professionals die vandaag aan hun carrière beginnen kunnen dat ook best voor ogen houden. We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk. Wat vandaag waar is, kan morgen op de helling komen te staan. Het is uiterst belangrijk om met een open geest naar de wereld te kijken, om te leren loskomen van vaste denkkaders, ook als we die heel lang hebben gehanteerd.”

Guy Wollaert onderstreept dat innovatie niet alleen draait rond wezenlijke vernieuwing, maar vooral rond nieuwe meerwaarde. “En die meerwaarde is zeker niet altijd louter te zien in termen van financieel gewin”, zegt hij. “Ook maatschappelijke en milieumeerwaarde kunnen enorm belangrijk zijn en kunnen uiteindelijk op hun beurt wel degelijk een belangrijke bijdrage leveren tot de business. In de toekomst zal die maatschappelijke meerwaarde volgens mij alleen maar toenemen. Het is voor jongeren die nu met hun professionele loopbaan beginnen van het grootste belang daar ook oog voor te hebben.”

…op verschillende niveaus

Alle bedrijven en organisaties zijn vandaag doordrongen van het belang van innovatie omdat concurrentie van overal kan komen en omdat ze ervaren dat alles met alles is verbonden. Precies daarin liggen voor jonge professionals vandaag ook grote kansen. “Jongeren die bedrijven kunnen helpen bij het invullen van de noodzakelijke innovatie hebben een streepje voor”, zegt Guy Wollaert. “En daarbij is het belangrijk om een onderscheid tussen verschillende soorten innovatie te maken. Het is erg belangrijk om rekening te houden met de context, zeker nu die zo snel verandert. Om maar één voorbeeld te geven: de doorbraak van een fenomeen als Facebook en de andere sociale media heeft ervoor gezorgd dat organisaties hun marketing nu op een totaal andere manier moeten organiseren dan vroeger. Een bedrijf als Coca-Cola stuurde vroeger boodschappen uit in één richting, nu is er eigenlijk constant sprake van een dialoog. Organisaties doorlopen bijvoorbeeld ook een bepaalde cyclus in de tijd en het soort innovatie dat ze nodig hebben kan onder meer afhankelijk zijn van het punt waarop ze zich in die tijdscyclus bevinden. Ik maak daarom graag een onderscheid tussen incrementele innovatie, aangrenzende innovatie en disruptieve innovatie. Bij incrementele innovatie is het bijvoorbeeld veel gemakkelijker te becijferen wat de impact ervan zal zijn op de business dan bij disruptieve innovatie. Ik wil er wel ook meteen bij zeggen dat er geen strikte scheiding bestaat tussen die verschillende soorten innovatie. Dat loopt eigenlijk allemaal in elkaar over.”

Vragen stellen en de kans krijgen om antwoorden te zoeken

Ondanks de hoge jeugdwerkloosheid is het voor talentvolle jongeren volgens Guy Wollaert ook aangewezen om niet op de eerste de beste werkaanbieding in te gaan. “Jonge professionals die nieuwsgierig zijn en dingen in vraag durven stellen, zijn niet bij alle bedrijven welkom. Je moet het geluk hebben voor leidinggevenden te mogen werken die je die kans geven. Ik heb op dat vlak veel geluk gehad. Als de vragen die ik stelde en de antwoorden die ik erop zocht bij Coca-Cola leidden tot de oprichting van een nieuwe business unit, mocht ik die dan ook leiden.”

De menselijke aanpak

Bij het leiding geven, speelt ook de menselijke kant een belangrijke rol. De jongste jaren is daar in ons land onder meer dankzij de media-aandacht die CEO’s als Wouter Torfs en Joost Callens krijgen, steeds meer belangstelling voor, maar bij Guy Wollaert is die aandacht er altijd geweest. “Als je in je carrière een leidinggevende rol krijgt, is het vooral belangrijk de talenten van de mensen ten volle tot hun recht te laten komen. En dat kan niet met een bullebakstijl. De tijd dat het antwoord op een “waarom”-vraag, “omdat ik het zeg” was, is echt achter de rug. Ook andere stakeholders zijn mensen met wie je moet samenwerken. Bij Coca-Cola kochten we elk jaar voor 30 miljard euro grondstoffen aan. Dat kan alleen maar goed werken als de relatie met de leveranciers goed is. Dat is strategisch even belangrijk als een goede prijs te onderhandelen.”

Talentvolle ondernemers samenbrengen

Guy Wollaert is van oordeel dat nogal wat jonge professionals in België getuigen van veel ondernemerschap. “Dat tonen ze niet allemaal door zelf een bedrijf op te richten, want ik heb bij het opnieuw opbouwen van een netwerk ook al jonge professionals ontmoet die voor een werkgever werken en zich erg actief en nieuwsgierig tonen. Dezelfde attitude stel ik vast bij de ondernemers die de startups leiden die in The Birdhouse gevestigd zijn. Een van die starters is ARK Shelter. Dit bedrijf is opgericht door de architectuurstudenten Michiel De Backer en Martin Mikocvcak. Zij bedachten en verkopen houten modules die als woning of kantoor kunnen dienen, een leven lang meegaan en die gemakkelijk verplaatsbaar zijn. Zij bouwen in Slowakije units die dan volgens het “plug & play”-principe in twee uur kunnen worden opgebouwd. Ik vind het fantastisch  om te zien dat een dergelijk bedrijfje ontstaat op basis van het in vraag stellen van wat iedereen jarenlang als vanzelfsprekend heeft beschouwd. Jonge professionals die erin slagen dergelijke vragen ook in grote bedrijven te stellen en hen zo de veranderingen te helpen doorvoeren waarnaar ze op zoek zijn, gaan een mooie carrière tegemoet. Zeker als ze tegelijk ook kunnen benadrukken dat groei niet oneindig is, en niet enkel in cijfers valt uit te drukken.”