De uitzendsector doet het goed. Nooit waren er zoveel uitzendkrachten aan de slag als vandaag. Vragende partij voor flexibilisering van de arbeidsmarkt zijn niet alleen de bedrijven, maar ook de medewerkers die steeds meer op zoek gaan naar een perfecte work-life balans.

Tekst: Pascal Dewulf

In 2015 waren 584.332 mensen aan de slag als uitzendkracht. Dat blijkt althans uit de cijfers van Federgon, de federatie van de uitzendsector. Goed voor een groei van de sector met 11,16%. Het is dan ook duidelijk dat uitzendarbeid een steeds belangrijkere plaats inneemt op de arbeidsmarkt. Bij Federgon maakten ze er zopas zelfs een boek over. ‘Aan het werk: een job als springplank’. Wij vroegen Herwig Muyldermans, algemeen directeur bij Federgon, de federatie van de private arbeidsmarkt-bemiddelaars die onder meer de uitzendsector vertegenwoordigt, om tekst en uitleg bij het boek.

Hoe is men ertoe gekomen een boek te maken over uitzendarbeid?

Herwig Muyldermans: “Jobs, jobs, jobs: dat is waar het vandaag meer dan ooit om gaat. Minder bekend is dat jaarlijks meer dan 580.000 Belgen via de uitzendsector de weg vinden naar de arbeidsmarkt. Uitzendkrachten zijn aan de slag in zowat alle sectoren en in alle fases van een carrière, van de eerste job tot een bijverdienste na het pensioen. Aan de hand van verrassende getuigenissen en interessante weetjes schetsten we een indringend portret van een sector die flexibel werk mogelijk maakt en vaak een opstap betekent naar de arbeidsmarkt en een job. Goed nieuws is vaak geen nieuws, negatieve verhalen halen dan weer wel vaker de pers. Wij vinden het belangrijk om ook de vele duizenden positieve verhalen over uitzendwerk te vertellen en tezelfdertijd willen we de  uitzendconsulenten die zich elke dag opnieuw inzetten om duizenden uitzendkrachten aan een job aan te helpen, te valoriseren. Deze positieve verhalen verdienen het om verteld te worden.”

Vanwaar de (sub)titel ‘Een job als springplank’?

“Een job betekent vandaag perspectief, een plaats in de maatschappij. De uitzendsector is een belangrijke schakel tussen bedrijven die jobs aanbieden en werkzoekenden. Solliciteren via een uitzendkantoor betekent vaak solliciteren bij verschillende bedrijven tegelijkertijd. Voor sommigen opent uitzendwerk zelfs deuren die anders gesloten zouden blijven. 45 % van de uitzendkrachten is na vijf maanden reeds vast in dienst. Vaak betekent uitzendwerk een opstap naar een meer duurzame loopbaan.”

De achterflap van het boek geeft aan dat het de uitzendsector van alle kanten belicht. Welke kanten zijn dat?

“Er is niet slechts één reden om aan uitzendwerk te doen. We gaven reeds aan dat uitzendkrachten aan de slag zijn in zowat alle sectoren en in alle fases van een carrière, van de eerste job tot een bijverdienste na het pensioen. Aan de hand van vijftien verhalen belicht het boek de verschillende facetten van uitzendwerk. Elk verhaal is anders, maar toont aan dat uitzendwerk telkens een oplossing biedt of je nu op zoek bent naar een studentenjob, je carrière wil lanceren of op zoek bent naar een nieuwe richting voor je loopbaan.”

Wat is de belangrijkste boodschap dat het boek wil meegeven?

“De uitzendsector is een lage drempel naar de arbeidsmarkt, biedt kansen en perspectief voor vele honderdduizenden werkzoekenden.”

In het boek zitten veel getuigenissen. Waarom die aanpak?

“We vonden het belangrijk om de mensen zelf hun persoonlijk verhaal te laten vertellen. Voor de realisatie van het boek hebben we ook gewerkt met een onafhankelijke journaliste die de verhalen heeft opgetekend. De authenticiteit van de verhalen was voor ons cruciaal.”

Wat is de belangrijkste boodschap die we van die getuigenissen dienen te onthouden?

“Elk verhaal heeft zijn eigen boodschap en bevestigt opnieuw dat er niet één enkele reden is om voor uitzendwerk te kiezen, er zijn er vele. In elk verhaal wordt belicht welke rol uitzendwerk vervult. Zo is er de pakkende getuigenis van Nada die twintig jaar geleden als oorlogsvluchtelinge naar België kwam. Maar ook van Bart die het omwille van zijn autisme niet gemakkelijk heeft op de arbeidsmarkt, maar voor wie uitzendwerk een oplossing biedt. Ook Brigitte, Raymond, Hassan, Marc, Audry,… kregen via  uitzendwerk een nieuwe kans en dat is mooi.”

In het voorwoord van het boek wordt gesproken over 570.000 uitzendkrachten. Vandaag zijn het er al 584.000. Wordt uitzendarbeid de norm?

“Laten we duidelijk zijn: het vast contract is en blijft de norm. Wel zien we dat uitzendwerk voor velen het kanaal bij uitstek is om in te stromen op de arbeidsmarkt. Jaarlijks zien we zowel het aantal uitzendkrachten als het aantal jobstudenten dat via uitzendwerk aan de slag gaat, groeien. Opnieuw, uitzendwerk is voor velen een opstap naar een meer duurzame job. Vandaag wordt ook reeds nagedacht over een systeem van uitzendwerk op basis van een contract van onbepaalde duur.”

Is uitzendarbeid ook geen vehikel om de paradox tussen langer werken (opgelegd door de overheid) en werkloosheid/moeilijk werk vinden na 45 jaar (de realiteit) op te lossen?

“De uitzendsector heeft in dit verhaal zeker een relevante rol te vervullen. De sector scoort sterk wat betreft de tewerkstelling van kansengroepen. Zo vinden werkzoekenden met een migratie-achtergrond via uitzendwerk veel gemakkelijker hun weg naar de arbeidsmarkt. De cijfers die de sector kan voorleggen zijn beduidend beter dan het Belgische arbeidsmarktgemiddelde. Maar ook het aantal 50-plussers die via uitzendwerk een nieuwe job vinden, groeit exponentieel.”

Hoe anders is de uitzendsector vandaag ten opzichte van zowat twintig/dertig jaar geleden?

“Uitzendwerk evolueert mee en past zich aan, aan de noden van de arbeidsmarkt. Professor Luc Sels van de KU Leuven verwoordde het ooit zo: “Uitzendwerk is de smeerolie van de arbeidsmarkt en smeert de arbeidsmarkt waar die piept en knelt.”

Moet er in de hoofden van de mensen (werknemers) ook niets veranderen rond het actuele arbeidsethos van vast werk. We kunnen er immers niet omheen dat uitzendarbeid ook vandaag nog vaak stiefmoederlijk wordt behandeld?

“De positieve aspecten van uitzendwerk worden nog te weinig benadrukt. Het uitgangspunt moet toch steeds zijn dat werken beter is dan niet werken. We herhalen opnieuw dat uitzendwerk vaak een lage drempel is naar de arbeidsmarkt en naar duurzame tewerkstelling.”

De bedrijven zijn in hetzelfde bedje ziek. Uitzendarbeid situeert zich erg vaak op operationeel niveau en maar zelden op managementniveau. Met andere woorden: hoge kaderfuncties zijn maar zelden weggelegd voor uitzendwerkers. Is ook bij de bedrijven een mindswitch nodig?

“Het klopt dat de uitzendopdrachten zich vaak op een operationeel niveau situeren, het gaat dan ook vaak om opdrachten van kortere duur. Voor functies op managementniveau bestaan er dan weer andere oplossingen zoals Interim Management en Projectsourcing. Wat niet wegneemt dat we mooie verhalen kennen van mensen die als uitzendkracht beginnen en vervolgens een mooie carrière uitbouwen. Raymond, een getuige uit het boek, is als uitzendkracht begonnen en is vandaag algemeen directeur van een bedrijf. Uit onderzoek blijkt trouwens dat bedrijven ook uitzendervaring weten te waarderen. Dus, uitzendopdrachten worden door bedrijven zeker niet als negatief gepercipieerd.”

Meer info en cijfers over uitzendarbeid: www.uitzendkracht2016.be

Wil je alles te weten komen over uitzendwerk? Dan is het boek Aan het werk. Een job als springplank/getuigenissen en tips van uitzendkrachten alvast een must. Het boek werd uitgegeven bij Lannoo.